Uzraktas online dating


22-Dec-2017 21:53

Pastaba: naudodami meniu OPTION (PARINKTIS) galite reguliuoti maitinimo indikatorii J.

PRIE STALO TVIRTINIMAS TELEVIZORIUS (Tik 26/32/42LG30**, 32/42LG50**) Televizorius turi buti pritvirtintas prie stalo, kad nebutij galima jo pastumti pirmyn / atgal, nes tai gaiety buti nelaimingo atsitikimo priezastis ar sugadinti prietaisa.- Naudokite tik verzles su galvutemis.

Pastaba: naudodami meniu OPTION (PARINKTIS) galite reguliuoti maitinimo indikatoriii.

SKYSTgjy KRISTALy TELEVIZORiy MODELIAI : 19/22LS4D POWER (maitinimo^ INPUT (jvesties) meniu OK (patvirtinimo) IE (garso) PROGRAMME (programuj □ 000Q00Q 6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► PR ■ Nuotolinio valdymo jutiklis Jjungimo / budejimo indikatorius ■ kai jjungtas parengties rezimas, sviecia raudona spalva. 6 INFORMACIJA UZPAKALINAJE PLOKSTAJE ■ Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jusi J televizoriaus.

o 00 INPUT (jvesties) (meniu) OK (patvirtinimo) VOLUME (garso) PROGRAMME (programu) © o o o © © © INPUT MENU OK© - ▼ P a PROGRAMME (programuj Nuotolinio valdymo jutiklis Jjungimo / budejimo indikatorius • kai jjungtas parengties rezimas, sviecia raudona spalva.Jeigu kurio nors priedo nera, kreipkites j pardaveja..If customer focused and creative, B2B companies can reap greater rewards from online marketing than many retails giants in the form of long-term customers. According to a survey by Chadwick Martin Bailey and i Moderate, customers are more likely to buy from companies they track via social media. … continue reading »


Read more

Now you can have more video fun with your webcam and other devices.… continue reading »


Read more